Despre companie

PREZENTARE GENERALĂ

MPI STEELPROCESS s.r.l. Bistrița a fost înființată în anul 2018 ca societate cu capital integral privat, având ca obiect principal de activitate fabricarea de componente pentru mașini terasiere, echipamente de ridicat și manipulat.
Obiectivul nostru este să devenim furnizor agreat pentru principalele companii producătoare de echipamente pentru construcții.

Dotarea tehnică, structura personalului, precum și managementul firmei, asigură realizarea acestui obiectiv.

Numărul de angajați este de aproximativ 200.

Calitate, termen de livrare, preț, sunt elementele definitorii ale firmei MPI STEELPROCESS s.r.l.

Resurse umane

Calitatea unei întreprinderi se remarcă prin resursele umane pe care le are și atrage pentru a-și atinge obiectivele tehnice și profitabilitate, precum și accesul pe o piață cât mai extinsă.

Conducerea întreprinderii este asigurată de specialiști cu o bogată experiență în domeniile pe care le coordonează.
Personalul tehnic și de administrație este format din specialiști în următoarele domenii: inginerie mecanică, ingineria sudurii, managementul calității, marketing, economie, informatică.

În baza unui plan anual de instruire, personalul tehnic și economic participă periodic la diverse cursuri de perfecționare.

Personalul de excecuție, direct și indirect productiv, are o bogată experiență, completată anual prin cursuri de perfecționare.